Sportcafé

De Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem geniet zijn bekendheid vanwege de organisatie van de lokale sportweek, de jeugdsportdag en de jaarlijkse sportverkiezing. Wij willen echter meer zijn dan een organisatie die jaarlijks in één week van zijn aanwezigheid blijk geeft.

Sport is een ‘groot goed’ in onze gemeenschap en ook van de georganiseerde sportbeoefening wordt ruimschoots gebruik gemaakt door de inwoners van onze Gemeente. Dat georganiseerde sportaanbod in stand houden vraagt bestuurders die op een professionele wijze in staat zijn verenigingen en organisaties te leiden enerzijds en anderzijds op deskundige wijze in staat zijn de inhoud van het aanbod op niveau te houden.

Medio november willen wij het vervolg op het sportcafé organiseren. Tijdens deze bijeenkomst willen wij met sportbestuurders, politiek actieve inwoners, sponsoren, coaches en trainers een aantal onderwerpen bespreken ter behoeve van bestuurlijke zaken of stimulering van de sport in de gemeente Kaag en Braassem.

Hiernaast staat een formulier waarbij je kunt aangeven welke onderwerpen voor jouw vereniging interessant zijn. Aan de hand van de uitkomst van deze inventariserende enquete zullen wij een avond organiseren waarbij de meest gekozen onderwerpen besproken gaan worden.

Je kunt de onderwerpen doorgeven via het formulier hiernaast of via info@sportpromotiekaagenbraassem.nl

Onderwerpen Sportcafé medio november 2019

Sportpromotie-kaag-en-braassem-567